Trio Gelişim Bireysel

Çalışmalar

Yaşamına Yeni Bir Dokunuş Kat

Aile Sistemine Bakış (Aile Dizilimi)

Bu yöntem Alman psikolog Bert Hellinger tarafından ortaya konmuş hem psikolojik hem de enerjitik bir çalışma yöntemidir.

Hayatınızda sizi engelleyen görünmez duvarlar olduğunu mu hissediyorsunuz? İlişkilerinizde sıklıkla kendinizi sabote mi ediyorsunuz? Dizginleyemediğiniz duygularınız mı var (Kıskançlık, öfke vb.)? Çözüm için ne kadar düşünseniz de doğru cevaba ulaşamıyor musunuz?

Bu çalışma tam sizin için.

Bu duyguların size ait olmadığını keşfetmeye ne dersiniz?

Her bireyin içinden geldiği aile ile paylaştığı ortak bir enerji alanı vardır. Buna aile sistemi denir. Geçmiş ve şimdiki tüm aile bireylerini ve edimlerini kapsar. Sistemdeki bir düzensizlik (haksızlık, şiddet, intihar, düşük, kürtaj, ana baba rollerinde uygunsuzluk vb.) tüm bireyleri etkiler. Her sistem kendi içinde dengeye gelmeye çalışır. Sistemde oluşan dengesizlik o nesilde çözülemezse daha sonraki nesillere aktarılır. Ta ki çözülene dek. Bunun farkında olunmazsa birey çoğunlukla yaşamında mutsuzluk yaratması pahasına belli roller üstlenir. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi değiştiremeyiz, düzeltemeyiz, dönüştüremeyiz. Bu çalışma ile aile sistemimizi açıkça görerek gerçekte olan durumun farkındalığını kazanırız. Bize ait olmayan duygusal yüklerden özgürleşebiliriz. Kaynağını bilmediğimiz korku, öfke, soğukluk, katılık, kin, kıskançlık gibi hayatımızda tıkanmaya yol açan sorunlarla yüzleştiğimizde sistemimiz yeniden dengelenme fırsatı bulur.

8-10 kişilik bir grup çalışmasıdır. Sistemin enerji alanında nasıl işlediğini deneyimlemek için sadece izleyici olarak da katılabilirsiniz. Çalışması yapılan kişi, temsilciler ve izleyiciler olmak üzere bu çalışmaya katılan herkes faydasını görür.

Web sitemizde, merkezimizde ve e-maillerimizde paylaştığımız bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir, bu amaçla kullanılmamalıdır.
Her türlü hastalık ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen bir tıp doktoruna danışınız.
Tüm Hakkı Saklıdır © 2014 Trio Gelişim.